Kanał: Zapiski Łazęgi

Metryczka

  • Widownia: 61741
  • Produkcja: AlfaTV 2015
  • Zdjęcia: Grzegorz Lickiewicz, Bartosz Semanycz
  • Montaż: Grzegorz Lickiewicz
  • Realizacja: Kazimierz Rabski

Opis

Tylko pozornie położone z dala od wielkich wydarzeń miasto, zapisało swoją historię w losach świdwińskiego zamku.

Piękna budowla, pochodząca pierwotnie z XIII wieku, dawała ówczesnym możnowładcom poczucie bezpieczeństwa.

Margrabiowie brandenburscy, Wedlowie, bracia zakonni: i Krzyżacy i Joannici, elektorzy i rząd pruski. Zdewastowany po II wojnie światowej, wreszcie blisko 50 lat temu ponownie ożywiony.  Przebudowy, zmiany przeznaczenia......

Nic jednak nie zepsuło  niezaprzeczalnego uroku bryły w obecnym stylu klasycyzującego baroku, ale z zachowanymi gotyckimi elementami.

Piękny dziedziniec ożywiają częste dysputy o sztuce, szelest kartek księgozbioru biblioteki, a i dźwięki muzyki, bo dzisiejszy Zamek stał się  prężnym Ośrodkiem Kultury.

Uwagę przykuwa unikatowy w skali naszego kraju element wystroju współczesnego wnętrza, jakim jest  ścienna kompozycja malarska autorstwa Franciszka Starowieyskiego.

Zachowała się oryginalna gotycka piwnica... Pewnie leżakowało tutaj latami najprzedniejsze zakonne wino …. Czuje się też, że pozostał dobry duch starego zamczyska

Obronność  grodu podkreślały kiedyś solidne obronne mury, które dzisiaj niełatwo znaleźć, bo i niewiele z nich pozostało..

Jest i pochodząca z XIV wieku Brama Kamienna – jedyna, która przetrwała wśród niegdysiejszych 3  miejskich bram.

Obecnie pięknie zrewitalizowana, harmonijnie wpisuje się w pejzaż współczesnego miasta.

Tak jak i gotycka świątynia.