Kanał: Zapiski Łazęgi

Metryczka

  • Widownia: 71883
  • Produkcja: AlfaTV 2015
  • Zdjęcia: Grzegorz Lickiewicz, Bartosz Semanycz
  • Montaż: Grzegorz Lickiewicz
  • Realizacja: Kazimierz Rabski

Opis

Pięknie położony Czaplinek, mimo rozlicznych zmian w architekturze, spowodowanych oczywiście wojnami i częstymi pożarami miasta,  zachował oryginalny, średniowieczny układ ulic.


Jak przed wiekami zbiegają się one w rynku, zdominowanym XIX-wieczną zabudową mieszczańską, przeplataną nowszymi, a miejscami wręcz współczesnymi budynkami i elementami tak zwanej  „małej architektury”.


Bardzo charakterystyczny jest drewniany pomnik rybaka, który ponoć pomógł królowi Jagielle zdobyć pobliski drahimski zamek...


Wschodnią pierzeję rynku zamyka ciekawa bryła po-protestanckiego kościoła, projektu sławnego Karla Friedricha Schinkela z 1832 roku.


Najciekawszym zabytkiem architektury sakralnej jest jednak kościół pod wezwaniem Św. Trójcy. Zbudowali go na przełomie XIV i XV wieku Joannici, prawdopodobnie na miejscu zniszczonego grodu. Przed świątynią kozłowa dzwonnica z starym XVIII - wiecznym dzwonem, towarzysząca budynkowi o wyraźnych cechach późnoromańskich.
We wnętrzu prawdziwy ewenement: bogato zdobiony, barokowy ołtarz baldachimowy z wielką ilością aniołów głoszących bożą chwałę i bodajże późniejszym obrazem koronacji Matki Boskiej.


Według powszechnej opinii to jeden z najładniejszych ołtarzy z tego okresu na całym Pomorzu Zachodnim.


Posażność wnętrza dopełniają XIX-wieczne figuralne polichromie. Ciekawostką jest umieszczona tutaj kopia obrazu „Święta Trójca” Rubensa. Są i unikatowe, 200-letnie organy.